Pengumuman Peserta Wisuda Program Sarjana Ke-69 dan Program Pascasarjana Ke-30 UMPalembang

Pengumuman P Wisuda Program Sarjana Ke-69 dan Program Pascasarjana Ke-30 UMPalembang

Pendafataran http://bit.ly/wisuda69-30

1 Pengumuman Wisuda 05112020

2 Pengumuman Wisuda 05112020_0001